Mekatronik Blog

Inverter

RX ve MX2 Invertorlerde Up/Down Referansı

İÇİNDEKİLER Up/Down Fonksiyonu Kullanımı Up/Down İçin Parametre Ayarları 1. Up/Down Fonksiyon Kullanımı Bu fonksiyon inverter çıkış frekansını UP / DWN çoklu fonksiyon giriş terminalleri yardımıyla artırıp-azaltmak için kullanılır. Aşağıda motor çıkış frekansının up / down sinyallerine göre değişim grafiği gösterilmiştir.

Daha Fazla »
Inverter

RX ve MX2 İnvertörlerde Termistor Bağlantısı

İÇİNDEKİLER Giriş RX İnvertörlerde Termistor Bağlantısı RX İnvertörlerde Parametre Ayarları MX2 İnvertörlerde Termistor Bağlantısı MX2 İnvertörlerde Parametre Ayarları 1. Giriş Termistor, harici aygıtların (motor) üzerinde bulunan bir sıcaklık sensörüdür ve invertöre bağlanarak sıcaklık izlemesi / koruması sağlanması için kullanılır. 2. RX İnvertörlerde Termistor Bağlantısı RX İnvertörlerin CM1 ve TH terminallerine termistor bağlantısı yapılır.

Daha Fazla »
Inverter

MX2-NJ ETHERNET/IP HABERLEŞMESİ

İÇİNDEKİLER Giriş 3G3AX-MX2-EIP-A ve montajı 3G3MX2 invertör parametre ayarları Sysmac Studio’da NJ501’e IP atama Sysmac Studio’da tag oluşturma Network Configurator ile tag tanımlama Sysmac Studio’dan Sürücüye Run verme 1.Giriş Bu dökümanda Ethernet/IP opsiyon modülü 3G3AX-MX2-EIP-A ile Omron 3G3MX2 invertör ve NJ501-1500 arasında Ethernet/IP haberleşme sağlanması için gerekli konfigürasyonların yapılması ve bu ağ üzerinden invertöre run verme, frekans değiştirme, okuma/yazma işlemleri gerçekleştirilecek; resimlerle anlatılacaktır. 2. 3G3AX-MX2-EIP-A

Daha Fazla »
Inverter

_CPU011_RecieveData Kütüphanesi Kullanımı

_CPU011_RecieveData Kullanımı Kullanılabilir CPU Modelleri _CPU011_RecieveData Fonksiyon Girişleri Uygulama Örneği _CPU011_RecieveData Kullanımı _CPU011_RecieveData fonksiyon bloğu, ağda yer alan bir düğüm noktasından (node adresinden) veri almak amacıyla kullanılır. Kullanılabilir CPU Modelleri _CPU011_RecieveData fonksiyon bloğu aşağıda yer alan PLC modelleri ile kullanılabilir.

Daha Fazla »
Kontrolör

NJ/NX Kontrolcüler için Modbus TCP Kütüphanesi

Modbus TCP Modbus TCP Server FB Modbus TCP Client FB Modbus TCP Modbus Protokolü sinyalleri seri ve ethernet üzerinden gönderebilmektedir. Seri üzerinden gönderilen sinyallerden byte şeklinde olana Modbus RTU denilmektedir. ASCII olarak gönderilen ise Modbus ASCII denir. Ethernet üzerinden gönderilene ise Modbus TCP denilmektedir. Modbus protokolünde Master-Slave ilişkis iyer almaktadır. Modbus TCP’de Master olana Client, Slave olana ise Server denilmektedir.

Daha Fazla »
Kontrolör

_CPU010_SENTDATA KÜTÜPHANESİ KULLANIMI

_CPU010_SendData Kullanımı Kullanılabilir CPU Modelleri _CPU010_SendData Fonksiyon Girişleri Uygulama Örneği _CPU010_SendData Kullanımı _CPU010_SendData fonksiyon bloğu, ağda yer alan bir düğüm noktasına (node adresine) veri göndermek amacıyla kullanılır. Kullanılabilir CPU Modelleri _CPU010_SendData fonksiyon bloğu aşağıda yer alan PLC modelleri ile kullanılabilir.

Daha Fazla »
Plc

CJ1W-TS561 Kullanımı

CJ1W-TS561 GENEL BILGI CJ1W-TS561 BAGLANTI DIP SWITCH AYARLARI LED GOSTERGELER DATA GOSTERIMI CJ1W-TS561 Genel Bilgi CJ1W-TS561, 6 kanallı bir termokupl (K-tipi ve J tipi) giriş modülüdür. Herhangi bir CJ serisi CPU ile kullanılabilir. Basic IO Unit olarak sınıflandırılır. Kullanıcı seçimine göre 48, 64 ve 96 G/Ç sayısı (I/O points) yer kaplar.

Daha Fazla »
Hmi

Data History – NB Designer

Data History  Data History komponenti Ekranın, PLC’nin ya da kontrolcünün belirtilen adres(ler)inden tarih ve zaman bilgisi ile beraber değerlerini alarak ardışık bir şekilde tabloda göstermek için kullanılır.

Daha Fazla »
Kontrolör

NJ/NX Kontrolcülerde Elektronik CAM

Elektronik CAM Sysmac Studio’da CAM oluşturma Elektronik CAM Elektronik CAM ile master ve slave olan eksenler arasındaki tanımlanmış pozisyonlar açıklanmaktadır. Master eksen bir servo sürücü, enkoder ya da sanal eksen olabilir. Master ve slave eksenlerin pozisyonları arasındaki ilişki genelde 2 boyutlu bir X-Y grafiği ile tanımlanmaktadır. Burada, hareket profillerinden yola çıkarak bir eğri noktası tablosu oluşturmak amaçlanmaktadır.Bu tabloda Slave eksenin pozisyonu Master eksenin pozisyonuna göre

Daha Fazla »
Inverter

MX2 ve RX Invertörlerde Harici NPN/PNP Giriş Bağlantıları

İÇİNDEKİLER Giriş PNP bağlantı yapısı NPN bağlantı yapısı 1. Giriş: Omron MX2 ve RX model invertörler P24 ve L terminalleri üzerinden dahili güç kaynağına sahiptir; bu güç kaynağı yerine harici bir güç kaynağı ya da plc’den pnp (+) veya npn (-) giriş seçenekleri ile bağlantı sağlanabilir. Bunun için herhangi bir DIP switch ayarına ihtiyaç yoktur. Bağlantı biçimini değiştirmek yeterlidir. 2. PNP Bağlantı Yapısı: Normalde invertörlerin

Daha Fazla »

BLOG CATEGORİES