• Giriş
  • Kontrolcüde Değişkenlerin Oluşturulması
  • Cx-Supervisor’de Kontrolcünün Tanıtılması
  • Pointlerin Eklenmesi
  • Pointlerin Uygulamada Kullanılması


Giriş

Cx-Supervisor altyapısında, harici Omron cihazlarla haberleşmesi için Cx-Server’ı kullanır, aynı zamanda sonradan eklenen FINS gateway ve Sysmac Gateway sürücüleri bulunmaktadır. Omron yelpazesinde haberleşmeyi destekleyen cihazlar program içerisinde tanıtılarak scada arayüzü ile haberleştirilebilir.

Bu dökümanda CP1H ile Cx-Supervisor’ın haberleşmesi anlatılmıştır. CP1H için FINS sürücüsü seçilmiştir.


Kontrolcüde Değişkenlerin Oluşturulması

Cx-Supervisor’da, FINS protokolü seçildiğinde CP1H’ta program içerisinde kullanılan değişkenlere, hafıza adresleri ile ulaşılır. Omron’un protokolü olduğu için, Ethernet/IP veya OPC’de kullanılan tag mantığı yerine, kontaklara ve değişkenlere fiziksel adresler aracılığı ile ulaşılmaktadır.

Cx-Programmer’da programlama yaparken kontakların fiziksel adresleri kullanılabilir veya sembol tablosunda değişken oluşturulabilir. Sembol tablosuna değişken eklemek için sol taraftaki ‘Project’ menüsünde Symbols penceresi açılır. Sağ tuşa basılarak ‘Insert Symbol’seçilmelidir. Açılan pençerede

Cx-Programmer içerisinde kullanılacak sembol ismi, değişkenin tipi ve adresi girilir.Cx-Supervisor’da Kontrolcünün Tanıtılması
Cx-Supervisor arayüzünde, PLC, sıcaklık kontrolörü gibi harici cihazları tanımlamak için araç menüsünden aşağıdaki sembole tıklanır.


Açılan pencerede ‘Add’ seçeneği seçilir. Daha önceden eklenmiş harici cihazları kaldırmak veya düzenlemek için ‘Delete’ ve ‘Modify’ seçenekleri seçilebilmektedir.


Add seçeneğinden sonra gelen pencerede Cx-Server (FINS) ve Sysmac Gateway seçenekleri gelir. Burada Cx-Server (FINS) seçilerek haberleştirme yapılmıştır. Sysmac Gateway, Cx-Server haricinde haberleşmeyi sağlayan ayrı bir middleware platformudur.


Gelen pencerede CPU’nun türü ve Cx-Supervisor Runtime’ın çalışacağı cihazla (PC,IPC vs) hangi yoldan haberleşeceği, ‘Network Type’tan seçilmelidir. Burada bağlantı USB olarak seçilmiştir.

Cx-Supervisor’da Pointlerin Oluşturulması
Cx-supervisor’da görsel araçların değişkenlere bağlanması için pointler oluşturulur. Bunun için ‘Point Editor’ kullanılır. Araç çubuğunda View > Windows > Point Editor yoluyla açılır.Açılan sayfada sisteme dahil olan yerel pointler görülecektir. Yeni point eklemek için Point Editor’un boşluğuna sağ tuş ile tıklanır ‘Add point’ seçilir.


Açılan pencerede eklenecek pointin ismi eklenir. Point Type ile türü belirlenir. Description kısmına yorumlar eklenebilir.


I/O Type kısmında 4 seçenek bulunur. Memory kısmı seçildiğinde, Cx-supervisor içerisinde kullanılan lokal bir değişken oluşturulur. Harici bir cihazdan dğeişken almak için Input, Output veya Input/Output seçeneklerinden biri seçilir. Bu seçim, kullanılan pointin türüne giriş veya çıkış olmasına göre seçilmelidir. I/O attributes kısmında, harici cihazın hangi sürücü aracılığıyla haberleştiğine göre seçim yapılır. Cx-Server için PLC seçilir ve Setup kısmına tıklanır :


Açılan pencerede, daha önceden eklenen PLC seçilir. Data Location kısmına, fiziksel adresler girilir. Data Transfer kısmında, haberleşilen pointin değerinin yalnızca görüldüğü zaman güncellenmesi veya her zaman güncellenmesi seçilebilir.

Pointlerin Uygulamada Kullanılması
Bool olarak oluşturulan değişkenleri kullanmak için sayfaya toggle buton veya push buton eklenebilir. Eklenen butonun görünüm ayarları (renkler, yazı fontları) değiştirilebilmektedir.
Boolen Point yazan yere, eklenen pointin ismi yazılır.


Tamsayı veya reel sayı formatlarındaki değişkenler için araç çubuğundaki Text aracı eklenir.
Eklendikten sonra sağ tuş ile basılarak ‘Animation Editor’ açılır. Edit Point Value fonksiyonu seçilir. Açılan pencerede pointin ismi girilir. Alt ve üst sınırlar girilebilir.


Projeyi oluşturduktan sonra araç çubuğundaki yeşil ok tuşuna basarak Runtime dosyası çalıştırılır. Çalışan PLC USB kablosu ile bilgisayara bağlanır. Eğer projede ve fiziksel bağlantılar bir problem yoksa, aşağıda görüleceği gibi PLC içerisindeki veriler güncel olarak Cx-supervisor
Runtime’da görülecektir.


Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.