İÇİNDEKİLER
• Ürün Tanımı
• Bağlantı Terminalleri ve Ekran Üzerindeki Terimlerin Anlamları
• Programlama ve Hata Kodları

Ürün Tanımı :
Bu dökümanda K3MA-J tipi panel indikatörlerinin özellikleri, bağlantıları ve programlanması anlatılmaktadır.
Bu ürün gelen 0-5V, 1-5V, +/-5V, 0-20mA ve 4-20mA sinyali görüntülemeyi sağlar. Çıkış tipi olarak iki model vardır, bu tipler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Bağlantı Terminalleri ve Ekran Üzerindeki Terimlerin Anlamları:
Bağlantı şekilleri ve bağlantı terminallerinin anlamları aşağıdaki tabloda açıklanmıştır:
- A1-A2 : Besleme uçları
- E4-E5 : Voltaj için giriş terminalleri
- E5-E6 : Akım için giriş terminalleri
- E1-E2-E3 : Çıkış terminalleri


Aşağıda ürün ekranı üzerindeki simgelerin ne anlama geldiği anlatılmaktadır:


1- Main İndicator : Ekranda akım değerlerini, parametlerini gösterir.
2- Operation indicators
1:Çıkış 1 aktif olduğunda bu led yanar.
 2:Çıkış 2 aktif olduğunda bu led yanar.
 SV:Ayarlanan değer ekranda göründüğü zaman veya değiştiği zaman led yanar.
Max:Ana göstergede maksimum değeri gördüğünde led yanar.
Min:Ana göstergede minimum değeri gördüğünde led yanar.
Z:Termal mutlak sıfır noktası esnasında led yanar.
T:Öğretme fonksiyonu uygulanabilir olduğunda led yanar. Öğretme fonksiyonu çalışırken(ölçüm yaparken)led yanıp söner.
3- Level indicator : K3MA-J ‘de olan akım seviyesini gösterir.(detaylar için aşağıdaki tabloya bakınız.)


4- MAX/MİN key : Maksimum ve minimum değerleri görüntülemek için kullanılır.
5- Level key : Menüye giriş için kullanılır.
6- Mode key : Parametreler arası geçiş ve kaydetmeye yarar.
7- Shift key : Parametre içeriklerini değiştirmek için kullanılır.
8- Up key : Ayarlanan bir değeri değiştirmek için kullanılır.

Programlama ve Hata Kodları:
Ürünün programlanması aşağıdaki örnekte anlatılmıştır:
Bu örnekte giriş sinyali 0 – 10V kullanılacaktır. 0...500 rpm arasında çalışan bir motorun 50 rpm ile 450 rpm arası normal çalışma koşulları olarak öngörülmektedir. Yani , 50 rpm’in altında out 2 çıkışımız sinyal verecek , 450 rpm’in üstünde out 1 çıkış verecektir.


a) Üründe giriş tipi olarak “Level” tuşuna 3sn basılı tutularak ekranda  parametresin görünmesi sağlanır. Ardından shift tuşu ile bu parametrenin içine girilerek, tekrar shift tuşuna basılıp ürünün parametre değişimine izin verilmesi sağlanır. Bunun
ardından shift tuşu ile  seçilir.
Eğer ki giriş tipi yanlış seçilirse veya bağlantılarda bir sıkıntı var ise, hata kodu olarak   hata kodu belirir.
b) Ardından  parametresi ile minumum giriş voltaj skala değeri V olarak belirlenir.
c) “SHIFT” tuşu ile bu skala değeri kaydedildikten sonra, tekrar “SHIFT” tuşuna basılarak
ekranda  parametresi belirir. Bu parametreden motorun minumum devri  olarak belirlenir.
d) Bu işlemin ardından   parametresine girilerek, maksimum giriş voltaj skala değeri  V olarak ayarlanır.
e) Hemen bunun ardından da  parametresine motorun maksimum devir bilgisi olarak  değeri ayarlanır.
f)   parametresine girildikten sonra  yine “SHIFT” tuşu ile basamak değeri ayarlanabilir.
g) Çıkış 1 ve çıkış 2 değerinin tipini belirleyeceğiz:

Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin https://mekatronikelektrik.com/

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.