• Giriş
• Verilerin Eklenmesi
• İzleme Grafiği
• Datalog Fonksiyonları

Giriş
Datalog özelliği birçok dokunmatik panelde, scada programlarında yaygın biçimde kullanılan bir özelliktir. Datalog ile seçilen verilerin zamana bağlı değişimi izlenebilir, bu verileri üçüncü parti programlara kaydedilebilir (export edilme) veya harici belleklerde (USB, SD kart) saklanabilir.
Cx-Supervisor tasarımcıya sunduğu grafikler ve datalog fonksiyonları ile ‘DataSet’ içerisindeki verilerin tek tek veya gruplar halinde görüntülenebilmesini ve kaydedilmesini sağlar. Cx-Supervisor datalog özelliğinin temel elementleri aşağıdaki gibidir:


Data Logger Editoru: İzlenecek verilerin eklendiği yerdir.
Runtime’da Data Log: Verinin gerçek zamanlı izlenmesidir.
Data Log Harici Kaydetme: Farklı programlara kayıt sağlar (MS Excel gibi)
Script Fonksiyonları : Datalog ile alakalı kontrol işlemleri.

Verilerin Eklenmesi
Cx-Supervisor’da program içerisinde kullanılacak değişkenlerin oluşturulması için ‘Point Editor’ kullanılır. Arayüzde açık değilse ‘View > Windows > Point Editor ‘ adımlarıyla pencere açılır.
Point Editorde, daha önceden tanımlı olan sistem değişkenleri görünmektedir. Yeni değişken oluşturmak için sağ tuş ile tıklanarak ‘Add Point’ seçilir.

Değişkenin ismi verildikten sonra ‘Point Type’ tan tipi seçilir. I/O Type kısmından değişkenin hafıza ayarları seçilir. Pointler, Cx-Supervisor’un kendi iç hafızasında tanımlanabilir (memory) veya harici bir cihazdan input, output tag olarak seçilebilir. Yukarıda oluşturulan point, integer türünde ve dahili
hafızada seçilmiştir.
Oluşturulan pointlerin datalogunun alınması için projede ‘Datalogging’ kısmında tanıtılması gerekir. Datalogging menüsü için Workspace açılır, arayüzde açık değilse ‘View > Windows > Workspace’ adımlarıyla açılır.

Bu ekrana sağ tuşla tıklanarak ‘Add Data Set’ tıklanır. Data grubuna isim verilir ve datanın kayıt edildiği periyot seçilir. Örneğin periyodu 1 ay seçilen datalogta, sistem açılıp kapansa da kayıt edilen her data aynı veri dosyasına kaydedilir. 1 ay sonunda yeni bir dosya açılır.


Oluşturulan Datasetin üzerine sağ tuş ile tıklanarak ‘Add Item’ seçilir. Dataset1’in altında kayıt alanacak değişkenlerin eklenmesi, bu şekilde gerçekleştirilir. Ayrıca grup halinde veriler oluşturulmak istenirse ‘Add Group > Add Item’ seçilir. Gelen pencerede pointin örnekleme zamanı, her değer değişimi olduğunda veya belirli aralıklarla örnekleme yapılacak şekilde ayarlanabilir.


Verileri grafik üzerinde görmek için ‘Trend Graph’ aracı kullanılabilir. Grafiğin örnekleme zamanı Sample Rate ile ayarlanır. Sırasıyla görülebilen zaman aralığı ve toplam zaman uzunluğu da aşağıdaki menüden ayarlanabilmektedir. Bir Trend Graph üzerinde 10 tane değişken aynı anda izlenebilmektedir. İzlenmek istenen veriler ‘Trace Expressions and Colour’ kısmından eklenir. Eklenen pointlerin ismi yazılır.Grafiğin skalandırma ayarı, Sample Rate’in sağ tarafında yer alan ‘Scaling’e basılarak gelen pencereden yapılır


Verileri değiştirebilmek ve nümerik olarak görebilmek için sayfaya ‘Text’ aracı eklenir, sayısal gösterim için ‘####’ kullanılır. Eklenen textin üzerine sağ tuş ile basılarak ‘Animation Editor’ seçilir. Burada ‘Edit PointValue’ üzerinde tıklanarak açılan pencerede, text aracı ‘veri1’ değişkenine bağlanır.


Datalog Fonksiyonları
Datalog için kullanılan bazı script kodlar bulunmaktadır. Sıklıkla kullanılanlar aşağıdaki gibidir:
StartLogging: Dataset içinde yer alan tüm verilerin datalog alınmasını başlatır. Eğer datalog otomatik olarak başlamıyorsa, bu şekilde başlatılabilir.


StopLogging: Dataset içinde bulunan verilerin kaydının alınmasını durdurur.


ExportAndViewLog : Dataset içerisinde yer alan ve kodda belirtilen verinin, harici bir arayüze kaydedilmesini ve görüntülenebilmesini sağlar. Aşağıdaki script örneğinde ‘Oluşturulan Datset1’in içindeki Item1’in csv dosyası formatında (Excel) görüntülenmesi amaçlanmıştır.
ExportAndViewLog("Dataset1", "Item1", "CSV", 0, "DataLogFile")

ClearLogFile: Bu komutla datasetin aktif olan log dosyasındaki veriler temizlenir.
ClearLogFile("Dataset1")

Proje oluşturulduktan sonra Build edilir ve Runtime başlatılır. Derleme sırasında hata oluşmazsa
Runtime sorunsuz şekilde açılır.

Projenin kaydedildiği klasörün içerisinde DataLogging klasörü , Runtime tarafından oluşturulur.
Burada hem DataLog görüntüleyici dosyalar (.dlv uzantılı) ve harici formatta export edilen veri türleri görülebilir.


Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.