İÇİNDEKİLER

• Giriş

• RX İnvertörlerde Termistor Bağlantısı

• RX İnvertörlerde Parametre Ayarları

• MX2 İnvertörlerde Termistor Bağlantısı

• MX2 İnvertörlerde Parametre Ayarları


1. Giriş

Termistor, harici aygıtların (motor) üzerinde bulunan bir sıcaklık sensörüdür ve invertöre bağlanarak sıcaklık izlemesi / koruması sağlanması için kullanılır.

2. RX İnvertörlerde Termistor Bağlantısı

RX İnvertörlerin CM1 ve TH terminallerine termistor bağlantısı yapılır. 

3. RX İnvertörlerde Parametre Ayarları

- Termistor bağlantısı yapıldıktan sonra B098 parametresinden PTC(01) veya NTC(02) olarak termistor tipi seçilir. B098 parametresi 01(PTC) seçilirse termistor bağlı değil ise invertör hata (E35) verecektir.

- E35 hatası termistor hatasıdır. Termistorun bağlı olduğu aygıt sıcaklığı veya termistor bağlantısı kontrol edilmelidir. 

- B099 parametresinden kullanılan termistorün değeri “ohm” olarak girilir.

- C085 parametresinden gerekirse kazanç ayarı yapılabilir

- Termistor kablosu uzunluğu 20 metreyi geçmemelidir.

- D019 parametresinden ise sıcaklık değeri anlık olarak izlenebilir.

- Min. 100mW nominal güce sahip sensör kullanılmalıdır, 3kohm empedansta

invertör sıcaklık hatasina geçecektir.


4. MX2 İnvertörlerde Termistor Bağlantısı

MX2 İnvertörlerde termistor (PTC) bağlantısı 5 no’lu çoklu fonksiyon terminali ile L terminalleri arasına bağlanır


5. MX2 İnvertörlerde Parametre Ayarları

- Motor aşırı sıcaklık korumasına karşı bu fonksiyon termistor bağlantısı ile kullanılabilir.

- 5 no’lu çoklu fonksiyon giriş terminali PTC bağlantısı için ayrılmıştır ve C005=19:TH girilerek aktif edilebilir. %5 no’lu giriş ile L terminali arasında 3kohm’dan yüksek bir empedans oluştuğunda inverter hata verir (E35) ve motor çıkışını keser. 

- C085 parametresinden gerekirse kazanç ayarı yapılabilir. İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin https://mekatronikelektrik.com/

Source :Link