• Giriş
• Yedekleme (Backup)
• Program Yenileme (Restore)
• Ethercat Slave Verileri

Giriş
Sysmac Studio arayüzüne erişimin olmadığı bazı ortamlarda kontrolcülerden programın yedeğinin (backup) alınması, programın yüklenmesi gibi transfer işlemlerinin yapılması için SD kart kullanılabilir. Omron ürün yelpazesinde bulunan SD Kart modelleri aşağıdaki gibidir, bu işlemler için düşük kapasiteli kartlar yeterli olacaktır. 


Transfer işlemlerinden önce SD kart FAT biçiminde formatlanmalıdır. Eğer kontrolcüye takıldığında SD PWR ışığı yanmıyorsa, Sysmac Studio üzerinden Controller>> SD Kart menüsünden ‘Initialize’ seçilerek SD kart tanıtılmış olur.


Yedekleme (Backup)
Backup işlemi yapıldığında SD kart içinde backup dosyası, restore command dosyası ve otomatik transfer dosyası oluşturulur. Eğer önceden SD kart içinde ilişkili dosyalar varsa, backup işleminden sonra çekilen dosyalar mevcut dosyaların üzerlerine yazılır. Backup alındıktan sonra alınan dosyalar aşağıdaki gibidir. 


Backup alma adımları aşağıdaki gibidir.
• Kontrolcünün içindeki programı SD karta yedeklemek için kontrolcünün enerjisi kesilir.
• Sonrasında SW setting yazan kapak kaldırılır, 3. DIP switch ON konumuna getirilir. 1. 2. ve 4. DIP switch OFF konumunda olmalıdır.

• Kontrolcünün enerjisi verildikten sonra SD PWR tuşuna 3 saniye boyunca basılı tutulur. Sonrasında PWR ledi 0.5 saniye boyunca söner ve yeniden yanmaya başlar. 

Backup alınırken, SD PWR ledi 3 saniye yanacak ve 0.5 saniye sönecektir. SD BUSY düzensiz bir şekilde yanabilir.
Backup işlemi sorunsuz tamamlandıysa SD PWR ledi yanmaya devam edecektir. Hatalı işlem sonrası, SD PWR ledi 0.5 s yanıp 0.5 sönecektir.

Program Yenileme (Restore)
DIP switchler ayarlanarak SD kartın root klasöründeki backup dosyası kontrolcüye yüklenir.
Restorasyon işleminden sonra kontrolcü program mode’da kalacaktır, RUN moduna geçmesi için DIP switchler eski konumuna getirilmelidir.
Kontrolcüye programı yüklemek için DIP switchler aşağıdaki gibi ayarlanır:
Kontolcünün 1. ve 2. DIP switch OFF ; 3.ve 4. DIP switch ON yapılır.

Restore işlemi sırasında, SD PWR ledi düzenli olarak 3 saniye yanacak ve 0.5 saniye sönecektir. RUN ledi 0.5 saniye yanıp 0.5 saniye sönecektir. SD BUSY ledi düzensiz yanabilir.
Başarılı işlem sonunda SD PWR ledi yanacaktır. Hatalı işlem sonrasında SD PWR 0.5 saniye yanıp 0.5 saniye sönecektir.

Ethercat Slaveler Bağlıyken Backup Alma Fonksiyonları
Ethercat bağlantılarında backup alınan veriler Ethercat master ayarları ( model, ürün adı, bağlı slave sayısı, PDO parametreleri, seri numara kontrolü) ve Ethercat slavelerin (aygıt adı, model adı, aktif/pasif ayarı, seri numara, PDO ayarı gibi) ayarlardır.
SD kart’ta backup, restore işlerinin yapılabilmesi, kontrolcüdeki Ethercat slavelerinin durumuna bağlıdır. Aşağıdaki tabloda, slave durumuna göre bu işlemlerin mümkün olup olmadığı gösterilmiştir.


Ethercat slaveler takılı değilse, backup işlemi başarılı olamaz. Başarılı bir backup işlemi için Ethercat master modulde hata olmaması gerekir.

Hızlı sayıcı ayarları değiştirildiğinde, PLC’ye aktarıldıktan sonra PLC’nin enerjisi kesilmelidir. 

Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.