İÇİNDEKİLER
• Giriş
• 3G3AX-MX2-EIP-A ve montajı
• 3G3MX2 invertör parametre ayarları
• Sysmac Studio’da NJ501’e IP atama
• Sysmac Studio’da tag oluşturma
• Network Configurator ile tag tanımlama
• Sysmac Studio’dan Sürücüye Run verme

1.Giriş
Bu dökümanda Ethernet/IP opsiyon modülü 3G3AX-MX2-EIP-A ile Omron 3G3MX2 invertör ve NJ501-1500 arasında Ethernet/IP haberleşme sağlanması için gerekli konfigürasyonların yapılması ve bu ağ üzerinden invertöre run verme, frekans değiştirme, okuma/yazma işlemleri gerçekleştirilecek; resimlerle anlatılacaktır.
2. 3G3AX-MX2-EIP-A ve montajı
3G3AX-MX2-EIP-A opsiyon kartı 3G3MX2 ile Ethernet/IP üzerinden haberleşme sağlanması için gerekli bir donanımdır. İnvertör üzerine sonradan monte edilir. Üzerinde 4 adet LED indikatörü haberleşme ve çalışma durumu hakkında bilgi verir. Gürültüden etkilenmemesi için topraklama kablosu da mevcuttur. Üzerinde 2 adet RJ45 ethernet/ip portu haberleşme giriş/çıkış hatları için kullanılır.

MX2 invertörler (MX2-A__) EN60204-1, stop category 0 standardına göre güvenlik özelliklerini karşılar (ISO 13849-1). 3G3AX-MX2-EIP-A opsiyon kartı herhangi bir güvenlik aygıtı değildir, herhangi bir güvenlik protokolünü yerine getirmez ancak MX2 invertörlerin güvenlik fonksiyonunun çalışmaması için herhangi bir etki de etmez.

MX2-NJ501 Ethernet/Ip haberleşme yapısı aşağıdaki gibidir: 

3G3AX-MX2-EIP-A opsiyon kartı genel özellikleri:

Bu opsiyon kartının 3G3MX2 sürücüye takılması şu şekilde olmalıdır:


Üzerindeki 4 adet Led’in (MS, NS, LA1, LA2) anlamlarıı şu şekildedir:


3. 3G3MX2 invertör parametre ayarları
P185 parametresinden Ip adresi tanımlanır (192.168.250.XXX). Buradaki XXX değeri 1-127 arasında girilmelidir.
P186 parametresinden haberleşme hızı 0 (Automatic) olarak seçilir.
C102 parametresinden Reset girişi/butonu 3 (Resetting only trip) olarak ayarlanır.

P044 parametresinden haberleşme kopması halinde hata vermesi için gerekli süre saniye olarak belirlenir. (2.00)
P045 parametresinden hata oluşmasında sürücünün nasıl davranacağı belirlenir. (0)
A001 parametresinden frekans kaynağı seçilir. Ethernet/Ip opsiyon kartı ile ağ üzerinden frekans belirlenecek ise “4: Option Card” seçilmelidir.
A002 parametresinden Run komutu kaynağı seçilir. Ethernet/Ip opsiyon kartı ile ağ üzerinden frekans belirlenecek ise “4: Option Card” seçilmelidir.
CX-Drive’da fabrika ayarlarında olan bir invertörün parametrelerinde yapılmış değişiklikleri aşağıda görebilirsiniz:


4. Sysmac Studio’da NJ501’e IP atama
Sysmac Studio’da cihaz tanımlandıktan ve proje başlatıldıktan sonra Ethernet/IP ayarları aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Built-in Ethernet/IP Port Settings menüsüne gelinir ve cihazın Ethernet/IP ayarları yapılır. Cihaza online olunduktan sonra ayarlar senkronize edilir ve IP bilgileri cihaza gönderilir
5. Sysmac Studio’da tag oluşturma
Ethernet/IP üzerinden haberleşme sağlanacak değişkenler tag olarak adlandırılır, bu tagler Sysmac Studio’da global değişkenler (Global Variables) içerisinde tanımlanır ve “Network Publish” sütununda Input ya da Output olarak ayarlanır. Bu ayarlar yapılırken gönderilecek veriler Output, gelecek veriler Input olarak ayarlanmalıdır. Haberleşmede kullanılmayacak değişkenler ise “Do not publish” olarak seçilmelidir.

MX_IN ve MX_OUT değişkenleri Global Variables’ta 4 byte’lık birer array olarak tanımlanmıştır (DWORD olarak da tanımlanabilir). 4 byte olarak ayarlanmasının sebebi MX2 invertörün eds dosyasındaki Speed Control IO (21/71)’in bu boyutta olmasıdır. En son bölümde bu array’lerin içeriği değiştirilerek sürücüye gönderilen ve sürücüden alınan veriler incelenecektir.

Sysmac Studio’da Tools>Export Global Variables>Network Configurator menü/seçenekleri ile bu taglar .csv uzantılı bir dosyaya (“MX2-NJ-Tags.csv”) aktarılır.
6. Network Configurator ile tag tanımlama
Öncelikle aşağıdaki linkten MX2 için eds dosyasını indiriniz:
Network Configurator programı açılarak 3G3MX2 için gerekli .eds dosyasının eklenmesi gerekmektedir. EDS File > Install menüsünden indirilen eds dosyası içindeki bağlanılacak sürücü dosyası seçilir (bu örnekte dosya adı “3G3AX-MX2-EIPAB002_A2002-E.eds” dir).
Bu örnekte NJ501-1500’e bilgisayar üzerinden ethernet portu üzerinden bağlanılacağından Option > Select Interface > NJ/NX/NY Series Ethernet Direct I/F seçeneği seçilir. Farklı plc’ler için port seçimleri bu menüden görülebilir.
Network > Connect menüsünden açılan pencerede (Select Connect Network Port) aşağıdaki işlemler yapılarak ağdaki aygıtlar görüntülenir: TCP:2 seçilir ve OK tıklanır..
Açılan sonraki pencerede aşağıdaki gibi Ethernet/IP ağı seçilip OK tıklanır.

Network > Upload seçilerek ağ taranır; NJ501-1500 için 192.168.250.1 ve 3G3AXMX2-EIP-A için 192.168.250.2 cihazlar görüntülenir. 

OK tıklanarak parametreler ve ayarlar Network Configurator’e ağ üzerinden yüklenir. Ağ yükleme işlemi bitince Network Configürator şu şekilde görüntülenmiş olur:

NJ501-1500 üzerine çift tıklanır ve “Connections” bölümünden “Tag Sets” bölümüne geçilir. Sol alt bölümdeki “To/From File>Import from File” seçenekleriyle daha önceden Sysmac Studio’dan dışarı aktarılan “.csv” uzantılı tag dosyası (“MX2-NJTags.csv”) projeye eklenir.
Daha sonra aynı pencerede “Connections” bölümüne tıklanır ve aşağıdaki resimde gösterilen “1” no’lu ikona tılanarak 3G3AX-MX2-EIP kayıtlı cihazlar arasına geçirilir.
“1” no’lu işlem ile bu pencerede “Unregister Device List”ten “Register Device List”e geçirilen “192.168.250.2” IP no’lu 3G3AX-MX2-EIP aygıtına çift tıklanarak açılacak pencerede taglar aşağıdaki gibi eşleştirilir.
Yukaridaki ayarlar yapıldıktan sonra en son Regist ve Close seçilerek Edit Connection penceresi kapatılır. Network > Download seçeneği ile ayarlanan bu tagler ve parametreler NJ501-1500’e yüklenmiş olur. 

7. Sysmac Studio’dan Sürücüye Run verme
Output_21 data yapısına göre MX_IN[0]’ın ilk biti ileri (FW), ikinci biti geri (RV), üçüncü biti reset (RST) komutlarıdır. 5.(CTR) ve 6. (REF) bitleri Run ve Frekans komutlarının network üzerinden gittiğini belirtir ve 1 olarak atanmalıdır. Örneğin İleri yönde Run komutu verebilmek için MX_IN[0] = #61 , geri yönde Run komutu için #62 girilmelidir. Stop komutu için MX_IN[0] sıfırlanabilir. MX_IN[1] kullanılmamaktadır. MX_IN[2] ve MX_IN[3] ise frekans referansı içindir.
Örneğin; 25.00Hz (#09C4) için MX_IN[2] = #C4 ve MX_IN[3] = #09 girilir
Input_71 data yapısına göre MX_OUT[0-4] adreslerinden okuma işlemi yapılabilir. Bunun için MX_OUT[2-3]’den anlık frekans değerini okuyabiliyorken, MX_OUT[0]’ün 0.biti hata; 1. biti uyarı, 2. ve 3.bitleri ileri/geri run bilgisi ve 4.biri sürücü hazır bilgisidir. Diğer bitlerin tanımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. MX_OUT[1] ise invertörün durumu bilgisidir (Drive State), bu durum bilgileri tabloda belirtilmiştir