• Giriş
• Giriş Çıkış Ünitelerinin Tanıtılması
• Ünite Adresleme Ayarları

Giriş
CJ1M ve CJ2M serileri modüler yapıda kontrolcülerdir. Dijital giriş/çıkış modülleri, analog modüller, haberleşme modülleri gibi diğer fonksiyonları gerçekleştiren pek çok modül bulunmaktadır. Bazı modüller basit ünite, bazıları ise özel ünite olarak sınıflandırılır. CPU’nun yanına maksimum 10 adet modül takılabilmektedir. Özel bağlantı modülleri aracılığı ile 3 genişletme raf dizilimi daha yapılabilmektedir. Her rafta 10 adet modül kullanılabilmektedir.


Giriş Çıkış Ünitelerinin Tanıtılması
CPU’nun yanına takılan modüllerin tipi ve lokasyonu ‘I/O Table’ (G/Ç Tablosu) kısmında tanımlanır. Eğer I/O tablosu oluşturulduysa sistem, CPU ünitesine enerji verildiğinde CPU’nun yanına takılan modüllerin tipini ve lokasyonunu, içerisindeki ayarlarla eşleşip eşleşmediğini kontrol eder.
I/O Table, Cx-Programmer arayüzü üzerinden oluşturulur. CPU ünitesine bağlanılarak oluşturulabilir veya CPU’ya bağlanmadan önce oluşturularak CPU’ya yüklenebilir.
CPU’nun yanına ilk kez takılan modülleri Cx-Programmer ile CPU’ya bağlanarak tanıtmak için, sol taraftaki ‘Project’ menüsünden ‘I/O Table’ seçeneği tıklanır. ‘Options’ (seçenekler) in altından ‘Create’ (Oluştur) seçilir. Bu işlemde CPU, yanındaki modülleri tarayarak yerlerini ve otomatik adreslemelerini oluşturur ve program arayüzüne transfer edilmiş olur.


NOT: Eğer CPU’nun içinde daha önceden manual ayarlanmış bir tablo mevcutsa ‘Oluştur’ seçeneği kullanılmamalıdır, CPU içindeki tablo silinir ve otomatik adresleme ile yeniden oluşturulur.
Offline olarak (CPU’ya bağlanmadan) önce I/O table oluşturulurken, CPU’nun yanına takılı olan sıraya ve türüne dikkat edilmelidir. Bazı özel modüllerin üzerinde rotary switchler bulunur, bunlarla donanımsal olarak adres ayarı yapılabilir. IO tablosunda özel modüller eklenirken, unit numarasının ayarlandığı pencerede, rotary switchin gösterdiği adres girilmelidir.


Oluşturulan ayarlar, PLC’ye bağlandıktan sonra yüklenir. Eğer fiziksel modüller ve yüklenen ayarlar arasında bir farklılık tespit edilirse, CPU’da I/O ayarı hatası oluşur ve operasyon başlamaz, CPU çalışma moduna geçemez.

Ünite Adresleme Ayarları
I/O Tablosu kısmında görülen adresler sırası ile, modülün CPU’nun yanındaki yeri, I/O hafıza alanı adresleri ve modülün tipidir. 


Modüller için CPU’da kullanılan adresler, otomatik olarak oluşturulabilir veya programcı tarafından Cx-Programmer üzerinden ayarlanabilir.

Otomatik Yerleştirme
Otomatik yerleştirmede Cx-Programmer ile ayar yapılmasına gerek yoktur.
Basit I/O Modülleri (Dijital G/Ç vs) : (CIO0000-CIO0159) Bulundukları lokasyona göre adres alırlar. Örneğin CPU’nun yanındaki ilk modül, 16 dijital girişli bir modül ise CIO0000 adresini alır, yanındaki modül 32’lik bir dijital giriş modülü ise, CIO0001-CIO0002 adreslerini kapsar.


Özel I/O Modülleri: (CIO2000-CIO2959) Modüllerin üzerinde yer alan rotary switchlere göre adreslemeleri oluşturulur. Ünite numarası kaç ise 10 ile çarpılarak 2000’e eklenir :


Manual Yerleştirme
Programcı tarafından Basit I/O modüllerinin ve genişletme raflarındaki slot adresler değiştirilebilir.
Basit I/O Modüller: Bulundukları konum yerine kullanıcı tarafından adresleri değiştirilebilir. I/O Table menüsünden ‘Options’>> ‘Rack/Slot start Address’ seçeneği seçilir.


Ekrana gelen pencerede raf ve slot ayarları bulunur. Her rafın 00. Slotunun adresi belirtilmek durumundadır. Edit seçeneğine basılarak slotların adreslemeleri değiştirilebilir. İlk grup ayarlandıktan sonra eklenen bir sonraki modülün bulunduğu slot belirtilerek başlangıç adresi girilir.


Özel Modüller ve CPU Bas Modülleri, üzerlerindeki rotary switchler ile değiştirilebilirler. Programdan ayrı bir ayarlaması yoktur. Eğer programda manual şekilde değiştirilirse ve rotary switch ile uyuşmazsa, G/Ç Modülü hatası alınacaktır.
Raf Adreslerinin Değiştirilmesi, ise I/O Tablosu menüsünden ‘Options’>> ‘Rack/Slot start Address’ seçeneği seçilerek değiştirilir.


Invalid kutucuğundaki tik kaldırılarak bir sonraki rafın aktif olduğu belirtilir ve başlandıç adresi verilir.


Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.