IOL_ReadObj & IOL_WriteObj Komutları

• Giriş
• IOL_ReadObj Komutu
• IOL_WriteObj Komutu
• Uygulama

Giriş
IO Link haberleşmesi sensörler, aktüatörler gibi IEC 61131-9 standardında tanımlanmış aygıtlar için noktadan noktaya bağlantı sağlayan bir arayüzdür. Önceden dijital sinyaller ile haberleşemeyen cihazlar, IO Link ile belli standartlarda haberleşebilmektedir.
Bir IO Link sistemi, aşağıdaki unsurları içerir, IO Link master ünitesi ve mastera bağlı IO Link cihazlar bulunur. Master cihazlar topladıkları verileri kontrolcü, PC gibi ortamlara iletir.


IO Link alt yapısında ‘cyclic’ ve ‘message’ oalrak iki ayrı haberleşme vardır. ‘Cyclic’ haberleşmede IO Link Master kendine bağlı cihazlarla I/O verilerini (process data) döngüsel olarak paylaşır. Ayrıca IO Link Master bağlı olduğu kontrolcüye de döngüsel olarak bu verileri iletir. ‘Message’ haberleşmede gerekli olduğu bazı durumlarda kontrolcü tarafından IO-Link sistemindeki verilere ulaşmak içindir.
Mesaj sorgularında Master ünitesi, I/O veri objeleri haricindeki diğer verilere de ulaşabilmektedir.
Bu dökümanda ‘message ‘ yöntemi için kullanılan bloklar anlatılacaktır.

IOL_ReadObj Komutu
Bu komut ile IO-Link aygıtlardan veriler okunmaktadır. Okunacak I/O verilerin adresi, IO-Link cihazların kendi kılavuzlarında yer almaktadır. Bloğun giriş ve çıkışları aşağıdaki gibidir.
DevicePort; IO-Link ünitesinin aktif portunu tanımlamak için kullanılan giriş parametresidir. _sDEVICE_PORT tipinde struct yapıda bir parametredir, alt parametrelerinin ayrıca tanımlanması gerekir


DeviceType : Master ünitesinin türüne göre tanımlanmalıdır (modül veya Ethercat slave olabilir)
NxUnit : IO Map’te ünite için tanımlanan değişkendir.
EcatSlave : Kontrol edilen Ethercat slavedir.
PortNo: Komutun kullanılacağı IO-Link aygıtın bağlı olduğu port numarasıdır.
DeviceObj: IO-Link cihazda okunacak parametreyi tanımlandığı giriş parametresidir. Struct _sIOLOBJ_ACCESS tipindedir.Index ve Subindex ; I/O proses verilerinin index ve subindex değerleridir.
RetryCfg ; Komutun bir daha çalışması için yapılan ayar için kullanılır. Zaman aşımı ve zaman aşımı sonrası deneme miktarı belirtilebilir. Boş bırakıldığında 2 saniye zaman aşımı ile bir kere çalışır.


ReadDat; Cihazdan sorgulanan verinin taşınacağı parametredir.Verinin türü cihazın IO proses veri haritasından kontrol edilmelidir ve uygun şekilde tanımlanmalıdır. (Bool,int, real vs)

IOL_WriteObj Komutu
Bu komut ile IO-Link aygıtlara komut gönderilir.


Giriş parametreleri, yukarıda IOL_ReadObj komutunun giriş parametreleriyle aynı şekilde tanımlanır.
Farklı olan WriteDat, cihazda yazma yapılacak verinin türüne göre tanımlanır, dizi olarak da tanımlanabilir.
WriteSize, byte ölçüsünde tanımlanır. Eğer yazılan değişken Bool ise write size 1 yapılmalıdır.

IO-Proses Dataların Object ID’leri
IO-Link aygıtların kendi dökümanlarında, proses dataların ID’leri bulunur. Komutlar kullanılmadan önce bu veriler incelenmelidir. Örnek olarak E3AS IO-link lazer sensörün veri sayfasını incelediğimizde tabloda, servis verilerinin Index, Subindexi; verinin uzunluğu ve kullanılabilen aralıkları görebiliriz.


Uygulama
Okuma ve yazma komutlarının giriş parametresi olan DevicePort’un ve DeviceObj’nin tanımlanması aşağıdaki gibidir. NXUnit objesi, I/O Map kısmında ünite ile alakalı değişkenlerin olduğu yerde tanımlanır. NX-ILM modulünün üzerine sağ tuş ile tıklanarak ‘Display Node Location’ seçilir ve programda kullanılmak üzere bir değişken oluşturulur.


Yukarıda verilen E3AS’nin tablosuna baktığımızda BDC1 set değerini okuma ve yazma yapmak için verilen servis datanın Index’i 60, subindexi 1 olarak verilmiştir. Tablodan görüldüğü gibi bu veri hem okunabilir, hem de kontrolcüden dğeiştirilebilir. (R/W olarak verilmiştir)


Komutların kullanımı aşağıdaki gibidir:


IOL_ReadObj komutu ile okunacak veri, ReadDat değişkenine taşınır. Tabloya göre gelen veri integer olduğu için ReadDat tamsayı olarak tanımlanmıştır.
IOL_WriteObj komutundaki newBDCSetPoint de aynı şekilde tamsayı olarak tanımlanmıştır.
Writesize türü 2 byte’lık veri olarak belirtilmiştir.

Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.