• Giriş
  • Alarm Point Oluşturma
  • Alarm Görüntüleme Aracı
  • Runtime’da Alarm Ayarları

Giriş

Otomasyon programlarında sistem alarmlarının görüntülenmesi yanında en çok kullanılan özellik, kullanıcının alarm oluşturması ve bu alarmlar meydana geldiğinde görüntülenebilmesidir. CxSupervisor Machine Edition’da 300 adet alarm tanımlanabilmektedir. Bu sayı Plus Edition’da 5000’dir.


Alarm Point Oluşturma

Alarm olarak kullanılacak pointler öncelikle ‘Point Editor’de eklenir. Point Editor’e sağ tuş ile basılarak ‘Add New Point’ seçilir. Bu pointler yerel bir değişken veya harici cihazlardan gelen değişkenler olabilir. Bit, tamsayı, reel tiplerinde tanımlanabilirOluşturulan pointlerin alarm olarak eklenmesi için ‘View > Windows > Alarm Editor’ açılır. Açılan pencereye sağ tuşla tıklanarak ‘Add’ seçilir.


Gelen pencerede, ilk satırda alarmın ismi girilir. Priority kısmında alarmın önceliği belirlenir. En az öncelikliden en fazla önceliğe 5 adet seviye bulunur. Acknowledge Box seçilirse, alarm meydana geldiğinde operatör tarafından tanınması için pop-up ekran açılır. Ayrıca ses ekleme ve yazdırma gibi özellikler de seçilebilir.

Alarm Attributes kısmında oluşturulan alarm, tanımlanan değişkene bağlanır. Bit türünde bir değişken ise değişken ismi yazıldığında, On-Off olma durumuna göre alarm sayfası açılır. Bir tamsayı türünde değişken için sınırlar aşağıdaki gibi ‘<’, ‘>’ veya ‘=<’, ‘=>’ ifadeleri ile belirtilebilir.


Alarm Görüntüleme Aracı
Proje içinde alarmları sayfada görüntüleyebilmek için Alarm Görüntüleyicisi eklenebilir. Araç çubuğundan aşağıda gösterilen sembole basılır. Alarm görüntüleyicisi, oluşan alarmların anlık olarak görüntülenmesini sağlar. Alarm durumu bittikten sonra, burada görünmez.


Sayfaya istenen büyüklükte alarm görüntüleme şeması eklenir.


Üzerine çift basıldığında görüntüleyici ayarları ile alakalı sayfa gelir. Bu sayfada alarmların hangi önceliğe göre sıralanacağı ayarlanabilir. Oluşan alarmın ‘Acknowledge’ butonunun hangi kullanıcılar tarafından yapabileceği seçilebilir. Ayrıca oluşan alarmların ve tanınan alarmların renkleri seçilebilir.
Tablo sütunlarının genişliği, ‘Col. Widths’ yazan kısımdan ayarlanabilir.

Runtime’da Alarm Ayarları
Runtime çalışırken açılan alarm görüntüleme penceresinin bazı ayarları için ‘Project > Runtime Settings > Alarm Settings ‘ açılır.


Açılan pencerede, alarmların durumu ve geçmişin görüntülenmesi seçilebilir. Ayrıca görüntülenen durum sayısının sınırı da girilebilmektedir.


Yukarıdaki ayarlar yapıldığında, alarm oluştuğunda Runtime’da karşılaşılan durum aşağıdaki gibidir. Oluşan alarmlar, projeye eklenen tabloda renkli olarak görülebilmektedir. Ayrıca mevcut alarm için ‘Acknowledge’ penceresi pop-up olarak açılmıştır. 


Alarmı oluşturan şartlar ortadan kalktığında alarm penceresinden geçmişte olan alarmlar görülebilir.


Alarm görüntüleme kapatıldığı zaman tekrar açılabilmesi için sağ tuş ile tıklanarak çıkan menüden ‘Alarm History Log’ seçilir.


Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.