• Giriş
• Tarih ve Zaman Bilgileri
• Uygulamalarda Kullanılması

Giriş
Gerçek zaman bilgisi, uygulamalarda çoğunlukla kullanılan bir özelliktir. PLC’lerin veya dokunmatik panellerin içindeki RTC (real time clock) özelliğinden faydalanılır. Omron CJ/CP PLC modellerinde, bu özellik bulunmaktadır.
NOT: CP1E PLC’lerde gerçek zaman özelliği yalnızca CP1E N/NA- -(S) modellerinde kullanılabilmektedir, diğer alt modellerinde bu özellik desteklenmez.
Dökümanda örnek alınan PLC modeli CP1H olacaktır.

Pil Kullanımı
PLC’lerde gerçek zaman bilgisini kullanabilmek için pil kullanımı gereklidir. Pil kullanımının olmadığı durumlarda, tarih ve zaman bilgileri kararsız olur.
CP serileri için pil kodu : CP1W-BAT01.1
CJ seriler için pil kodu : CJ1W-BAT01.1
Tarih ve Zaman Bilgileri
PLC’deki gerçek zaman bilgileri, Auxilary (Yardımcı Alan) Bitlerinde tutulmaktadır. Aşağıdaki tabloda hangi adreste hangi verilerin tutulduğu verilmiştir. Saniye, dakika, saat gibi birimler 1 byte’lık yer kaplar. Program içerisinde kullanılacakları zaman, bulundukları word’ler byte’lara ayrılmalıdır.Zaman ve tarih bilgisi dışında PLC’nin çalışma zamanları ile alakalı verilerin tutulduğu başka alanlar da bulunmaktadır.
A510-A511 adreslerinde, PLC’ye enerji verildiği zamanın tarih ve saat bilgileri tutulur.
A512-A513 adreslerinde, güç kesintisi olduğu zamanın tarih ve saat bilgileri tutulur.


Enerji verildikten sonra ard arda güç kesinti zamanlarının bilgileri aşağıdaki adreslerde tutulur.
Güncel kesintiler data 1’den data 10’a doğrudur.Ayrıca CP1E haricindeki PLC’lerde, kullanıcı programının en son güncellendiği ve parametrelerin en son yüklendiği zaman bilgileri de aşağıdaki adreslerde tutulur:


Uygulamalarda Kullanım
Değişkenler byte’lık veriler halinde tutuldukları için MOVD komutu ile ilk ve son byte’lar, başka alanlara taşınarak saniye, dakika, saat gibi veriler ayrı ayrı elde edilir. Aşağıdaki örnekte il k MOVD komutunun kontrol sözcüğü #10 olarak yazılmıştır. Burada ilk iki digit (dörtlük) hedef sözcüğe taşınır. İkinci sözcükte kontrol sözcüğü #12 yazılmıştır, 2. Ve 3. digitlerin taşınacağı belirtilmiştir.


Saat Ayarını Değiştirme
İç saat ayarı, Cx-Programmer ile PLC’ye bağlanılarak; program içerisinde DATE (735) komutu kullanılarak veya Clock Write FINS komutu ile değiştirilebilir. Bloğun içine ilk kaynak sözcük yazılır ve bu kaynağın ardındaki 4 sözcük, yeni tarih ve zaman bilgileri için ayrılmıştır. 

Programda w0.05 biti aktif olduğunda, D100 ve sonraki parametrelerin içindeki değerler, PLC’nin iç zaman bilgilerine kopyalanır.


Source : Link

İlgili Ürünleri Ziyaret Etmek İçin mekatronikelektrik.com

Sosyal Medyadan Bizi Takip Edebilirsiniz.